Toote päritolule ja kvaliteedile viitav Pääsukesemärk antakse tootele, mille põhitooraine on eestimaise päritoluga ning mis on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise.

Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõendavad dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu. Praegu kannab pääsukesemärki 262 Eesti toidutoodet.

Järgmine pääsukesemärgi toodete hindamine toimub juunis ja suvel on oodata täiendust pääsukesemärgiga kodumaiste toodete loetelusse.